יומן אירועים כלכליים
03:48:05
חשיבות

FILTER OPTIONS

בפועלתחזיתהקודם
21:45
nz
NZD
Food Inflation YoYבפועל
0.6%
תחזית
הקודם
0.6%
23:50
jp
JPY
Machinery Orders MoMבפועל
-5.1%
תחזית
-1.7%
הקודם
4.1%
23:50
jp
JPY
Machinery Orders YoYבפועל
10.4%
תחזית
8.1%
הקודם
-5.6%
23:50
jp
JPY
PPI MoMבפועל
0.6%
תחזית
0.3%
הקודם
0.4%
23:50
jp
JPY
PPI YoYבפועל
-1.2%
תחזית
-1.5%
הקודם
-2.2%